Company Profile

ปี พ.ศ.2550 COFFEE BOULEVARD เริ่มต้นขึ้นจากการเป็นร้านกาแฟเล็กๆ แล้วค่อยๆขยายจนถึงปัจจุบัน ในช่วงเวลาที่ร้านเปิดดำเนินงานมา เราได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจร้านกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องชงกาแฟ เครื่องบดกาแฟ อุปกรณ์กาแฟต่างๆ รวมถึงเมล็ดกาแฟที่ใช้ ทำให้เราทราบถึงความต้องการของคนทำร้านกาแฟและลูกค้าร้านกาแฟ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไป ทำให้เรามีแนวคิดที่จะเป็นตัวแทนจัดหาสินค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่และรายเดิม สามารถเลือกสินค้าได้ตามความต้องการ พร้อมกับให้คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจร้านกาแฟ

สินค้าใหม่ (New Products)

เครื่องบดกาแฟ Macap M5
ปรกติ 21,500 บาท พิเศษ 19,500 บาท
Last Update : 01/10/2016
Gaggia - Baby Black
ราคา 15,900 บาท
Last Update : 11/06/2016
La Cimbali M27 RE DT2
สนใจติดต่อสอบถาม
Last Update : 26/05/2016
FULLY - AUTOMATICS ESPRESSO MACHINES
สอบถามรายละเอียด
Last Update : 19/03/2016
น้ำผลไม้ Monin
ราคา 415 บาท
Last Update : 11/02/2016
ซอส Monin
Size 500 ml. ราคา 335 บาท
Last Update : 11/02/2016
Fully Automatic Coffee Machine
ราคาปรกติ 34,900 พิเศษ 32,900 บาท
Last Update : 06/01/2016
Fully Automatic Coffee Machine
ราคาปรกติ 41,900 พิเศษ 39,900 บาท
Last Update : 06/01/2016
Cafflano Coffee Maker
ราคา 2,890 บาท
Last Update : 29/10/2015
Twinings Tea
Last Update : 13/10/2015
Cold Brew Water Dripper
ขนาด 2 ลิตร ราคา 62,000 บาท
Last Update : 11/10/2015

สินค้าแนะนำ (Recommend Products)

น้ำผลไม้เข้มข้น Fresca - ส้ม
ราคา 120 บาท
Last Update : 06/04/2017
น้ำผลไม้เข้มข้น Fresca - ลิ้นจี่
ราคา 120 บาท
Last Update : 06/04/2017
น้ำผลไม้เข้มข้น Fresca - มะนาว
ราคา 120 บาท
Last Update : 06/04/2017
น้ำผลไม้เข้มข้น Fresca - กีวี่
ราคา 120 บาท
Last Update : 06/04/2017
Hamilton Beach - Tempest
ราคา 49,700 บาท
Last Update : 14/03/2017
Conti CC100 / 1 group
สนใจติดต่อสอบถาม
Last Update : 11/02/2017
เครื่องบดกาแฟ Macap M5
ปรกติ 21,500 บาท พิเศษ 19,500 บาท
Last Update : 01/10/2016
Compak K3
ราคา 19500 บาท
Last Update : 01/10/2016
Delisio JX700AD
ราคา 19,900 บาท
Last Update : 01/10/2016
La Cimbali M27 RE DT2
สนใจติดต่อสอบถาม
Last Update : 26/05/2016
Hamilton Beach - RIO
ราคา 15,500 บาท
Last Update : 18/04/2016
น้ำผลไม้ Monin
ราคา 415 บาท
Last Update : 11/02/2016
ไซรัป Monin
ราคา 330.00 บาท
Last Update : 11/02/2016
Cafflano Coffee Maker
ราคา 2,890 บาท
Last Update : 29/10/2015
Twinings Tea
Last Update : 13/10/2015
Sauces Davinci
ราคา 670 บาท
Last Update : 20/09/2015

สินค้าขายดี (Best Selling)

น้ำผลไม้เข้มข้น Fresca - ส้ม
ราคา 120 บาท
Last Update : 06/04/2017
น้ำผลไม้เข้มข้น Fresca - ลิ้นจี่
ราคา 120 บาท
Last Update : 06/04/2017
น้ำผลไม้เข้มข้น Fresca - มะนาว
ราคา 120 บาท
Last Update : 06/04/2017
น้ำผลไม้เข้มข้น Fresca - กีวี่
ราคา 120 บาท
Last Update : 06/04/2017
Conti CC100 / 1 group
สนใจติดต่อสอบถาม
Last Update : 11/02/2017
Compak K3
ราคา 19500 บาท
Last Update : 01/10/2016
COMPAK K6
ราคา 28,000 บาท
Last Update : 01/10/2016
Delisio JX600
ราคา 17,500 บาท
Last Update : 01/10/2016
Delisio JX700AD
ราคา 19,900 บาท
Last Update : 01/10/2016