Company Profile

ปี พ.ศ.2550 COFFEE BOULEVARD เริ่มต้นขึ้นจากการเป็นร้านกาแฟเล็กๆ แล้วค่อยๆขยายจนถึงปัจจุบัน ในช่วงเวลาที่ร้านเปิดดำเนินงานมา เราได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจร้านกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องชงกาแฟ เครื่องบดกาแฟ อุปกรณ์กาแฟต่างๆ รวมถึงเมล็ดกาแฟที่ใช้ ทำให้เราทราบถึงความต้องการของคนทำร้านกาแฟและลูกค้าร้านกาแฟ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไป ทำให้เรามีแนวคิดที่จะเป็นตัวแทนจัดหาสินค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่และรายเดิม สามารถเลือกสินค้าได้ตามความต้องการ พร้อมกับให้คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจร้านกาแฟ

สินค้าใหม่ (New Products)

VISACREM - OTTIMA
สนใจติดต่อสอบถาม
Last Update : 13/03/2018
Conti - NL
สอบถามข้อมูล
Last Update : 12/03/2018
เครื่องปั่นน้ำผลไม้ iMix
ราคา 6,900 บาท
Last Update : 27/01/2018
เครื่องบดกาแฟ Macap M5
ปรกติ 22,000 บาท
Last Update : 26/01/2018
ผงล้างเครื่องชงกาแฟ
125 g./550 g. ราคา 260.00/590.00 บาท
Last Update : 26/01/2018
Proaster Roaster 1.5 kg.
สนใจติดต่อสอบถาม
Last Update : 01/12/2017
FULLY - AUTOMATICS ESPRESSO MACHINES
สอบถามรายละเอียด
Last Update : 26/07/2017
La Cimbali M27 RE DT2
สนใจติดต่อสอบถาม
Last Update : 26/05/2016
น้ำผลไม้ Monin
ราคา 415 บาท
Last Update : 11/02/2016
ซอส Monin
Size 500 ml. ราคา 335 บาท
Last Update : 11/02/2016
Fully Automatic Coffee Machine
ราคาปรกติ 34,900 พิเศษ 32,900 บาท
Last Update : 06/01/2016

สินค้าแนะนำ (Recommend Products)

เครื่องชงกาแฟ Astoria Tanya - R 2 Gr.
สนใจติดต่อสอบถาม
Last Update : 02/04/2018
VISACREM - OTTIMA
สนใจติดต่อสอบถาม
Last Update : 13/03/2018
CONTI - NL 2 Group
ราคาพิเศษ
Last Update : 12/03/2018
Compak K3
ราคา 22,500 บาท
Last Update : 19/02/2018
เครื่องปั่นน้ำผลไม้ iMix
ราคา 6,900 บาท
Last Update : 27/01/2018
เครื่องบดกาแฟ Macap M5
ปรกติ 22,000 บาท
Last Update : 26/01/2018
COFFEE MILL 600N
ราคา 5,500 บาท
Last Update : 26/01/2018
แปรงล้างหัวชง
แปรงล้างหัวชง ราคา : 190
Last Update : 26/01/2018
ผงล้างเครื่องชงกาแฟ
125 g./550 g. ราคา 260.00/590.00 บาท
Last Update : 26/01/2018
Hario Small Coffee Grinder
ราคา 1,650 บาท
Last Update : 01/11/2017
SHAVE ICE PLUS NUMBER ONE STRAWBERRY
85 บาท
Last Update : 26/07/2017
SHAVE ICE PLUS NUMBER ONE PINEAPPLE
85 บาท
Last Update : 26/07/2017
SHAVE ICE PLUS NUMBER ONE ORANGE
85 บาท
Last Update : 26/07/2017
SHAVE ICE PLUS NUMBER ONE MANGO
85 บาท
Last Update : 26/07/2017
SHAVE ICE PLUS NUMBER ONE LYCHEE
85 บาท
Last Update : 26/07/2017
SHAVE ICE PLUS NUMBER ONE KIWI
85 บาท
Last Update : 26/07/2017
SHAVE ICE PLUS NUMBER ONE GUAVA
85 บาท
Last Update : 26/07/2017
SHAVE ICE PLUS NUMBER ONE BANANA
85 บาท
Last Update : 26/07/2017
SHAVE ICE PLUS NUMBER ONE APPLE
85 บาท
Last Update : 26/07/2017

สินค้าขายดี (Best Selling)

Compak K3
ราคา 22,500 บาท
Last Update : 19/02/2018
COMPAK K6
สอบถามราคา
Last Update : 26/01/2018
Temper Stanless
ราคา 690 บาท
Last Update : 26/01/2018
เครื่องตีฟองนมเย็น
ราคา 830 บาท
Last Update : 26/01/2018
กระบอกวิปครีม
ขนาด 0.5 ลิตร ราคา : 950
Last Update : 26/01/2018
Taurino
ราคา 75,000.00 บาท
Last Update : 18/12/2017
Hario Small Coffee Grinder
ราคา 1,650 บาท
Last Update : 01/11/2017
SHAVE ICE PLUS NUMBER ONE STRAWBERRY
85 บาท
Last Update : 26/07/2017
SHAVE ICE PLUS NUMBER ONE PINEAPPLE
85 บาท
Last Update : 26/07/2017
SHAVE ICE PLUS NUMBER ONE ORANGE
85 บาท
Last Update : 26/07/2017
SHAVE ICE PLUS NUMBER ONE MANGO
85 บาท
Last Update : 26/07/2017