เมล็ดกาแฟ , โกโก้ , ชา (11)

ID : 79941
Brand : ERNESSO
Model : Dark
Last Update : 05/09/2561 20:24 Preview : 12,303
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท
ID : 79942
Brand : ERNESSO
Model : Signature
Last Update : 05/09/2561 20:21 Preview : 11,380
1 ถุง 250 กรัม ราคา 165 บาท 1 กก. ราคา 590 บาท
ID : 79944
Brand : ERNESSO
Model : Grand
Last Update : 05/09/2561 20:20 Preview : 11,053
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท
ID : 80166
Brand : CB
Last Update : 31/05/2558 12:59 Preview : 11,322
บรรจุ 500 กรัม ราคา : 250 บาท
ID : 89579
Brand : ชาตรามือ
Last Update : 15/10/2556 20:48 Preview : 7,777
ราคา 72 บาท
ID : 89580
Brand : CB
Last Update : 11/05/2557 14:55 Preview : 7,337
1 ถุง 200 กรัม ราคา 350 บาท
ID : 94849
Brand : ERNESSO
Model : Roasted Blend
Last Update : 05/09/2561 20:23 Preview : 7,032
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท
ID : 94852
Brand : ERNESSO
Model : Espresso
Last Update : 05/09/2561 20:25 Preview : 7,258
1 ถุง 250 กรัม = 135 บาท 1 กก. = 470 บาท
ID : 95253
Brand : CB
Last Update : 09/07/2557 20:56 Preview : 6,999
สามารถชงด้วยเครื่องชงเอสเพรสโซ 1 แพค = 500 g. 250 บาท
ID : 95254
Brand : CB
Last Update : 09/07/2557 20:57 Preview : 6,381
สามารถชงได้กับเครื่องชงเอสเพรสโซ 1 แพค = 500 g. 290 บาท
ID : 95270
Brand : Twinings
Last Update : 13/10/2558 22:54 Preview : 7,033
ID : 100155
Brand : CB
Last Update : 11/05/2557 14:53 Preview : 4,915
บรรจุ 500 กรัม ราคา 230 บาท
ID : 119404
Brand : ERNESSO
Model : Extra Dark
Last Update : 05/09/2561 20:22 Preview : 3,438
1 ถุง 250 กรัม = 120 บาท 1 กก. = 390 บาท