Company Profile

ปี พ.ศ.2550 COFFEE BOULEVARD เริ่มต้นขึ้นจากการเป็นร้านกาแฟเล็กๆ แล้วค่อยๆขยายจนถึงปัจจุบัน ในช่วงเวลาที่ร้านเปิดดำเนินงานมา เราได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจร้านกาแฟ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องชงกาแฟ เครื่องบดกาแฟ อุปกรณ์กาแฟต่างๆ รวมถึงเมล็ดกาแฟที่ใช้ ทำให้เราทราบถึงความต้องการของคนทำร้านกาแฟและลูกค้าร้านกาแฟ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไป ทำให้เรามีแนวคิดที่จะเป็นตัวแทนจัดหาสินค้า เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่และรายเดิม สามารถเลือกสินค้าได้ตามความต้องการ พร้อมกับให้คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจร้านกาแฟ

สินค้าใหม่ (New Products)

เมล็ดกาแฟคั่วเข้ม
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท
Last Update : 05/09/2018
เมล็ดกาแฟคั่วกลางค่อนเข้ม
1 ถุง 250 กรัม ราคา 165 บาท 1 กก. ราคา 590 บาท
Last Update : 05/09/2018
เมล็ดกาแฟคั่วกลาง
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท
Last Update : 05/09/2018
VISACREM - OTTIMA
สนใจติดต่อสอบถาม
Last Update : 13/03/2018
Conti - NL
สอบถามข้อมูล
Last Update : 12/03/2018
เครื่องปั่นน้ำผลไม้ iMix
ราคา 6,900 บาท
Last Update : 27/01/2018
เครื่องบดกาแฟ Macap M5
ปรกติ 22,000 บาท
Last Update : 26/01/2018
ผงล้างเครื่องชงกาแฟ
125 g./550 g. ราคา 260.00/590.00 บาท
Last Update : 26/01/2018
Proaster Roaster 1.5 kg.
สนใจติดต่อสอบถาม
Last Update : 01/12/2017
FULLY - AUTOMATICS ESPRESSO MACHINES
สอบถามรายละเอียด
Last Update : 26/07/2017
La Cimbali M27 RE DT2
สนใจติดต่อสอบถาม
Last Update : 26/05/2016

สินค้าแนะนำ (Recommend Products)

เมล็ดกาแฟคั่วเข้ม
1 ถุง 250 กรัม = 135 บาท 1 กก. = 470 บาท
Last Update : 05/09/2018
เมล็ดกาแฟคั่วเข้ม
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท
Last Update : 05/09/2018
เมล็ดกาแฟคั่วผสม
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท
Last Update : 05/09/2018
เมล็ดกาแฟคั่วกลางค่อนเข้ม
1 ถุง 250 กรัม ราคา 165 บาท 1 กก. ราคา 590 บาท
Last Update : 05/09/2018
เมล็ดกาแฟคั่วกลาง
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท
Last Update : 05/09/2018
Coffee Drip Kette - Bruno
ขนาด 1.0 ลิตร ราคา 1,950 บาท / ขนาด 1.2 ลิตร ราคา 1,990 บาท
Last Update : 12/07/2018
Feasca - บลู เลมอน
120 บาท
Last Update : 10/05/2018
Feasca - กล้วย
120 บาท
Last Update : 10/05/2018
Feasca - มะม่วง
120 บาท
Last Update : 10/05/2018
น้ำผลไม้เข้มข้น Fresca - มะนาว
ราคา 120 บาท
Last Update : 10/05/2018
น้ำผลไม้เข้มข้น Fresca - ส้ม
ราคา 120 บาท
Last Update : 10/05/2018
น้ำผลไม้เข้มข้น Fresca - ลิ้นจี่
ราคา 120 บาท
Last Update : 10/05/2018
น้ำผลไม้เข้มข้น Fresca - กีวี่
ราคา 120 บาท
Last Update : 10/05/2018
Conti CC100 / 2 group
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Last Update : 29/04/2018
เครื่องชงกาแฟ Astoria Tanya - R 2 Gr.
สนใจติดต่อสอบถาม
Last Update : 02/04/2018
VISACREM - OTTIMA
สนใจติดต่อสอบถาม
Last Update : 13/03/2018
CONTI - NL 2 Group
ราคาพิเศษ
Last Update : 12/03/2018
Compak K3
ราคา 22,500 บาท
Last Update : 19/02/2018

สินค้าขายดี (Best Selling)

เมล็ดกาแฟคั่วเข้ม
1 ถุง 250 กรัม = 135 บาท 1 กก. = 470 บาท
Last Update : 05/09/2018
เมล็ดกาแฟคั่วผสม
1 ถุง 250 กรัม ราคา 145 บาท 1 กก. ราคา 490 บาท
Last Update : 05/09/2018
เมล็ดกาแฟคั่วชนิดเข้มมาก
1 ถุง 250 กรัม = 120 บาท 1 กก. = 390 บาท
Last Update : 05/09/2018
Coffee Drip Kette - Bruno
ขนาด 1.0 ลิตร ราคา 1,950 บาท / ขนาด 1.2 ลิตร ราคา 1,990 บาท
Last Update : 12/07/2018
Feasca - บลู เลมอน
120 บาท
Last Update : 10/05/2018
Feasca - กล้วย
120 บาท
Last Update : 10/05/2018
Feasca - มะม่วง
120 บาท
Last Update : 10/05/2018
น้ำผลไม้เข้มข้น Fresca - มะนาว
ราคา 120 บาท
Last Update : 10/05/2018
น้ำผลไม้เข้มข้น Fresca - ส้ม
ราคา 120 บาท
Last Update : 10/05/2018
น้ำผลไม้เข้มข้น Fresca - ลิ้นจี่
ราคา 120 บาท
Last Update : 10/05/2018